Strona Główna
  Kontakt
 
 


Biblioteki w Katowicach


Katowice dysponują dużą liczbą bibliotek oferujących bogate księgozbiory dla zainteresowanych czytelników. Do największych należy Miejska Biblioteka Publiczna, której główny oddział znajduje się na ul. Kossutha 11, tel.             0 32 254 60 98       i która posiada aż 34 Filie których namiary prezentujemy poniżej. Początek działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej przypada na lata 1945-48. Oprócz standardowych w tym miejscu wypożyczalni i czytelni – Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przygotowała tzw lekcje biblioteczne, koncerty umuzykalniające (Filie nr 3 i 32) oraz kółka plastyczne (Filie nr 3, 16, 25, 32). Wszelkie informacje na temat Miejskiej Biblioteki Publicznej można znaleźć na stronie internetowej www.mbp.katowice.pl, a dodatkowe informacje na temat zbiorów pod numerem tel.             0 32 254 60 98      . Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 19.00, w soboty od 8.00 – 15.00. Drugą biblioteką w Katowicach odgrywającą znaczącą rolę zarówno dla mieszkańców miasta, jak i całego regionu jest Biblioteka Śląska. Jej efektowny, nowoczesny gmach dobudowano w 1998 r. natomiast sama Biblioteka wznosi się od 1922 r. na pl. Rady Europy 1. W 1952 r. została ona uznana za bibliotekę naukową i ten właśnie status zachowuje do dnia dzisiejszego. Gromadzi ponad 1,8 mln woluminów, w tym dokumenty z zakresu nauk prawniczych, ekonomicznych i społecznych, dokumenty z zakresu innych dyscyplin naukowych a także literaturę regionalną. Oprócz wymienionych wyżej bibliotek – w Katowicach jako ośrodku akademickim – liczne zbiory literatury fachowej gromadzą również biblioteki umiejscowione przy Uczelniach i Szkołach Wyższych. I tutaj należy wymienić: Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej, ul. Bogucicka 3a, tel.             0 32 257 72 91      , Bibliotekę Główną Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej 14, tel.             032-359-16-95       oraz jej oddziały, tj. Biblioteka Polonistyczna, Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji, Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych, Biblioteka Brytyjska, Biblioteka Niemiecka, Biblioteka Wydziału Radia i Telewizji, Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Biblioteka Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych, Biblioteka Teologiczna, Biblioteka Instytutu Fizyki, Biblioteka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Biblioteka Filologiczna. W Katowicach zainteresowani mogą również wypożyczyć książki w Głównej Bibliotece Lekarskiej, Bibliotece Głównej Śląskiej Akademii Medycznej, Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej oraz PTTK Bibliotece Regionalnej.


F1 ul. Ligonia 7, tel.             0 32 251 30 47      

F2 ul. Gliwicka 93, tel.             0 32 254 59 69      

F4 ul. Poniatowskiego 14, tel.             0 32 251 11 86      

F5 ul. Franciszkańska 33, tel.             0 32 252 72 16      

F6 ul. Bytomska 8a, tel.             0 32 204 11 71      

F7 ul. Franciszkańska 25, tel.             0 32 252 51 20      

F8 ul. Brynowska 53a, tel.             0 32 252 18 00      

F9 ul. gen. Jankego 183, tel.             0 32 202 83 93      

F10 ul. Radockiego 70a, tel.             0 32 206-55 44      

F11 ul. Grażyńskiego 47, tel.             0 32 258 97 85      

F12 ul. Barlickiego 5, tel.             0 32 254 58 53      

F13 ul. Słowackiego 20, tel.0             32 258 87 12      

F14 ul. Piastów 20, tel.             0 32 254 22 76      

F15 ul. Przyjazna 7 a, tel.             0 32 256 02 16      

F16 ul. Wajdy 21, tel.             0 32 258 71 82      

F17 ul. Ks. Ściegiennego 45, tel.             0 32 259 90 52      

F18 ul. Studencka 16, tel.             0 32 358 66 31      

F19 ul. Obrońców Westerplatte 10, tel.             0 32 256 99 83      

F20 ul. Strzelców Bytomskich 21B, tel.             0 32 256 64 84      

F21 ul. Zamkowa 45, tel.             0 32 255 72 92      

F23 ul. Sowińskiego 21, tel.             0 32 255 18 38      

F24 ul. Roździeńskiego 88 a, tel.             0 32 203 58 99      

F25 ul. Bolesława Chrobrego 2, tel.             0 32 254 42 06      

F26 ul. Samsonowicza 27, tel.             0 32 255 62 60      

F27 ul. Szarych Szeregów 62, tel.             0 32 209 44 29      

F28 ul. Uniczowska 36, tel.             0 32 206 71 93      

F30 ul. Rybnicka 11, tel.             0 32 255 13 57      

F31 ul. Marcinkowskiego 13, tel.             0 32 209 05 08      

F32 ul. Grzyski 19b, tel.             0 32 252 17 89      

F34 ul. Medyków 14, tel.             0 32 789 40 69      

F35 ul. Młyńska 5 (obcojęzyczna), tel.             0 32 253 84 14      

F36 ul. gen. Hallera 28, tel.             0 32 209 91 91      

F38 ul. Medyków 16, tel.             0 32 207 16 83      

F1SP ul. Słowiańska 1, tel.             0 32 203 06 99